Nationella veterandagen i Lovisa och stadens hälsning till veteranerna 27.4.2021

Raatihuoneen tornissa Suomen lippu Finska flagga i Rådhustornet

På nationella veterandagen tisdag 27.4.2021 ihågkoms alla veteraner och lottor i Lovisa med en blomförsändelse och ett tackbrev. Representanter från de lokala krigsveteranföreningarna levererar blomförsändelserna i samarbete med Lovisa stad och ungdomsfullmäktige. I Lovisa finns det 19 veteraner och lottor.

På grund av coronavirusepidemin kan inte den traditionella veterandagsfesten ordnas. Temat för årets veterandag är ”Välvilja mellan människor”.

Lovisa stads hälsning på nationella veterandagen 2021 

Ärade krigsveteraner, lottor och alla Lovisabor 

Nu har pandemin fortsatt i över ett år och vi firar igen den nationella veterandagen. I fjol blev veterandagens festprogram inhiberat, men i år vill vi uppmärksamma er med denna stadens hälsning. 

Vi har ett tungt år bakom oss med många begränsningar som drabbat speciellt de äldre extra hårt. Begränsningarna måste fortgå ännu en tid, men vi vågar hoppas och tro att vi går mot ljusare tider och läget börjar bli lättare. 

Nationella veterandagen firas för att hedra krigsveteranerna samt visa uppskattning och tacksamhet till dem för alla insatser och uppoffringar för vårt land under krigen 1939–1945. Dessa generationer, inklusive kvinnor och ungdomar, bar ansvaret för att vårt land klarade krigen och har haft den allra största rollen i skapandet av det Finland vi har idag. 

Vi yngre generationer har via dem lärt oss om bland annat ledarskap, brödraskap och mod. Vi har lärt oss uppskatta våra fäders uppoffringar för vårt land och folk, och vi har haft möjligheten att leva i ett fritt land under hela vår livstid. Den uppoffring som de krigstida generationerna fick bära var oerhörd, därtill den fasa och oro som människorna tvingades leva med under krigsåren. Vad de enskilda individerna tog sig igenom kan vi bara föreställa oss idag. Såväl soldaternas som lottornas och hemmafrontens verksamhet präglades av att hjälpa andra, att bära sitt ansvar och att inte svika. 

Självständigheten är ingen självklarhet och Finland försvaras bara av finländare. Det var inte självklart att Finland skulle bli självständigt i början av förra seklet och det var inte självklart att självständigheten skulle kunna bevaras under krigen 1939–1945. Vi har mycket att tacka våra sista nu levande och redan bortgångna krigsveteraner för!  

I dessa underliga tider är det bra att minnas att det har varit ännu mycket värre. Härmed vill jag och Lovisa stad önska all kraft och positivitet att ta emot såväl kommande utmaningar som möjligheter – Finland är trots allt enligt undersökningar världens lyckligaste land och därtill bor vi enligt stadens slogan i Finlands bästa småstad. Något som i dessa undantagstider tål att sägas högt och upprepas. 

Tom Liljestrand 

stadsstyrelsens ordförande, major (res.)