Planläggningsöversikt

Planläggningsöversikten är ett meddelande som utarbetas årligen.
I den presenteras de aktuella planläggningsärendena i Lovisa och de planläggningsärenden som inom kort ska bli aktuella. I planläggningsöversikten framläggs utöver stadens planärenden också de landskapsplanärenden som är anhängiga i Nylands förbund.

Målinriktade tidtabeller har presenterats för planprojekten i planläggningsöversikten.
Detta beror på att alla faktorer som inverkar på deras tidtabell inte ännu är kända då planläggningsöversikten utarbetades. Det är också möjligt att det under året uppkommer nya planläggningsprojekt som man inte visste om när denna planläggningsöversikt utarbetades. Anhängiggörandet av dessa nya planprojekt kungörs i de lokala tidningarna och på Lovisa stads officiella anslagstavla.

Planläggningsöversikt 2022.pdf