Planläggningsöversikt

I den årliga planläggningsöversikten redogörs för den genomförda planeringen året innan och det kommande årets mest betydande planeringsområden och -objekt presenteras. I planläggningsöversikten framläggs utöver stadens planärenden också de landskapsplanärenden som är anhängiga i Nylands förbund.

Planläggningsöversikt 2019.pdf

Planläggningsöversikt 2018.pdf

Planlaggningsöversikt 2017.pdf

Planläggningsöversikt 2016 (omfattar också 2015).pdf

Planläggningsöversikt 2014.pdf

Planläggningsöversikt 2013.pdf

Planläggningsöversikt 2012.pdf

Planläggningsöversikt 2011.pdf