Trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa

Förbättrandet av trafiksäkerheten är inte enbart en sak för gatu- och vägunderhållet. Till exempel skolornas och daghemmens trafiksäkerhetsfostran, markanvändningslösningar, flera funktioner inom hälsovården och information till kommuninvånarna är delar av trafiksäkerhetsarbetet.

Lovisa inledde år 2015 sektoröverskridande trafiksäkerhetsarbete:

  • trygghet i trafiken införlivas i alla förvaltningsgrenars verksamhetsplaner i Lovisa
  • mål: trafiksäkerhet och främjande av fot- och cykeltrafik en del av kommunens funktioner och tjänster
  • främjande av trafiksäkerhet består av små gärningar.

Eftersom ämnesområdet är så omfattande finns det en trafiksäkerhetsarbetsgrupp i Lovisa. Gruppen har till uppgift att se till att informationen går mellan olika förvaltningsgrenar. Gruppen följer också upp trafiksäkerhetssituationen i Lovisa och kommer med idéer för och koordinering av trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa. Gruppen består av representanter från alla stadens centraler.

Trafiksäkerhetsgruppens ordförande är

  • Markus Lindroos, infrastrukturchef

Gruppens medlemmar är

  • Lisbeth Forsblom, servicechef, seniorservice
  • Päivi Heikkilä, välfärdskoordinator
  • Timo Tenhunen, utbildningschef
  • Karolina Hovi, idrottsinstruktör
  • Suvi Peltola, planeringsingenjör.

I gruppens arbete deltar också en representant för stadens kommunikation, representanter för polisen och Trafikskyddet. Gruppen fungerar i tätt samarbete med trafiksäkerhetsexperterna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Kontakta oss

Vill du ge respons om trafiksäkerhetsarbetet i Lovisa eller komma med idéer för att förbättra trafiksäkerheten i staden? Kontakta oss via responsblanketten på stadens webbplats eller genom vårt kundservicekontor Lovinfo, 019 555 555, lovinfo@loviisa.fi.