Avloppsvatten

I det fall att din fastighet finns inom ett vattentjänstverks verksamhetsområde, bör du ansluta fastigheten till verkets vattenledning och avlopp. På områden utanför vattentjänstverkens verksamhetsområden bör fastighetsägarna själv sköta vatten och avlopp. Lagstiftningen gällande avloppsvatten har förnyats år 2017, på dessa sidor hittar du aktuella uppgifter.

Behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet

När behöver avloppvattensystemet förnyas?

  • då det byggs en vattenklosett eller görs sådana tillståndspliktiga reparationer eller ändringar som gäller vatten- och avloppsanläggningar så att systemet förnyas eller repareras
  • då det görs sådana reparationer och ändringar som kan jämföras med uppförande av en byggnad och som kräver bygglov
  • byggnaden ligger högst 100 m från ett vattendrag eller från havet eller på ett grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning

Avloppsvattensystemet ska sättas i skick före den 31 oktober 2019.

Jag behöver inte förnya avloppsvattensystemet, om

  • bygglovet för fastigheten har beviljas 2004 eller senare
  • fastigheten ansluts till avloppsnätet
  • fastigheten redan har ett avloppsvattensystemet som uppfyller kraven
  • jag är född före den 9 mars 1943, gäller enbart stadigvarande bostad
  • fastigheten inte har rinnande vatten och wc, utan endast utedass.

Utanför områden med avloppsnät skall man till ansökan om bygglov foga en plan för avloppssystemet. En plan för avloppssystemet skall bifogas till ansökan om bygglov eller åtgärdstillstånd också då man bygger en vattenklosett i en befintlig byggnad eller då mängden av eller kvaliteten på avloppsvatten ändras väsentligt.

Varje fastighet ska dessutom ha en skriftlig utredning om avloppssystem och en bruks- och underhållsanvisning för systemet. De ska förvaras på fastigheten.