Lagring och spridning av gödsel

En anmälan av lagring av gödsel eller organiska gödselfabrikat i stack skall göras till den kommunala miljövårdsmyndigheten 14 dygn innan lagringen påbörjas. På motsvarande sätt bör en anmälan om spridning av stallgödsel i exceptionella situationer göras före utgången av oktober.

Anmälan ska göras

  • vid lagring av torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack
  • för efterkompostering av kompost i stack
  • vid lagring av torrgödsel i exceptionella situationer
  • vid spridning av stallgödsel i exceptionella situationer.

Statsrådets förordning om lagring av gödsel 1250/2014