Muddring och slåtter av vattenväxter

Vid maskinell muddring och slåtter ska du minst en månad innan åtgärder inleds göra en anmälan till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen).

Olika former av arbete är

  • muddring av vattendrag
  • uppläggning av muddermassor
  • fyllning av strandområde
  • slåtter av vattenväxter.

Då mängden muddermassor överskrider 500 m3 är det fråga om ett tillståndspliktigt vattenhushållningsprojekt som kräver tillstånd av regionförvaltningsverket (RFV).

Då du planerar en muddring är det skäl att kontrollera planebestämmelserna för området samt ta reda på om det finns naturskyddsområden i närheten.

Bild: Maud Östman