Bekämpning av buller

Miljöskyddsföreskrifterna förutsätter att en anmälan görs om tillfällig verksamhet som orsakar buller eller skakningar.

Både i kommunens miljöskyddsföreskrifter och i de tillståndsskyldiga aktörernas egna tillståndsbestämmelser ställs det också tidsbegränsningar för bullrande verksamhet. I huvudsak är det tillåtet att bedriva bullrande verksamhet endast på vardagar klockan 7.00–22.00.

Det är uppenbart att det behövs gemensamma spelregler för att lösa problemet, så att var och en vet sina skyldigheter och rättigheter. Inom tätorter och i närheten av platser som lätt blir störda, såsom skolor och daghem, finns det särskilt behov av att begränsa bullrande verksamhet.

Dessutom har bullrande verksamhet begränsats under tider då människor särskilt längtar efter lugn och ro, såsom på kvällar, veckoslut och helgdagar.

Bulleranmälan

Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om åtgärder eller händelser som orsakar tillfälligt buller eller skakningar, såsom byggande eller offentliga tillställningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Miljöskyddslagen (527/2014) 118 §

Mera information om bulleranmälan.

Bild: Maud Östman