Prislista över tjänster

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stads prislista över tjänster

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad har fastställt prislistan över tjänster 2023 för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad (näringslivs- och infrastrukturnämnden 15.12.2022 § 184).

I prislistan har samlats de tjänster som tillhandahålls vid de olika avdelningarna inom centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad.

Prislista över tjänster_2023

 

Lovisa stad

Centralen för näringsliv och infrastruktur