Företagstjänster

Företagstjänsterna är riktade till personer och organisationer som planerar att inleda företagsverksamhet i Lovisa och till de företag som redan är verksamma här.

Lovisa erbjuder företagare en utmärkt verksamhetsmiljö: flexibla och snabba trafikförbindelser, starka kluster, ett livligt lokalt näringsliv och förmånliga tomter. I Lovisa får du den lilla stadens flexibilitet och det närliggande storstadsområdets möjligheter på en och samma gång.

  • Goda trafikförbindelser tryggar ett bra trafikflöde i alla riktningar – på land, till sjöss och med järnväg.
  • Den dynamiska hamnen ligger nära produktionen och huvudstadsregionens konsumtionsområde. Den är smidig, kunnig och kundcentrerad.
  • Livskraftiga företagsnätverk erbjuder synergifördelar till företag inom bl.a. bygg-, metall-, sjöfarts- och kreativitetsbranschen.
  • Lovisa har vatten av hög kvalitet och välfungerande data-, väg- och elnät. Den förnybara energin produceras lokalt.