Företagstjänster

Utvecklingsföretag Cursor Ab hälsar företagare i Lovisa varmt välkomna som kunder med det nya serviceavtalet 1.1.2021. Vi står till er tjänst på vårt serviceställe i Lovisa samt på distans med videokonferenser och telefon. Med hjälp av rådgivningen för grundande av företag kan du starta din företagsverksamhet lönsamt. Vi hjälper också mer erfarna företagare som vill utveckla eller utöka företagsverksamheten.

Företagstjänsterna är riktade till personer och organisationer som planerar att inleda företagsverksamhet i Lovisa och till de företag som redan är verksamma här.

Lovisa erbjuder företagare en utmärkt verksamhetsmiljö: flexibla och snabba trafikförbindelser, starka kluster, ett livligt lokalt näringsliv och förmånliga tomter. I Lovisa får du den lilla stadens flexibilitet och det närliggande storstadsområdets möjligheter på en och samma gång.

  • Goda trafikförbindelser tryggar ett bra trafikflöde i alla riktningar – på land, till sjöss och med järnväg.
  • Den dynamiska hamnen ligger nära produktionen och huvudstadsregionens konsumtionsområde. Den är smidig, kunnig och kundcentrerad.
  • Livskraftiga företagsnätverk erbjuder synergifördelar till företag inom bl.a. bygg-, metall-, sjöfarts- och kreativitetsbranschen.
  • Lovisa har vatten av hög kvalitet och välfungerande data-, väg- och elnät. Den förnybara energin produceras lokalt.