Företagstjänster

Utvecklingsföretag Cursor Ab hälsar företagare varmt välkomna som kunder. Vi står till er tjänst på vårt serviceställe i Lovisa samt på distans med videokonferenser och telefon. Med hjälp av rådgivningen för grundande av företag kan du starta din företagsverksamhet lönsamt. Vi hjälper också mer erfarna företagare som vill utveckla eller utöka företagsverksamheten.

Företagstjänsterna är riktade till personer och organisationer som planerar att inleda företagsverksamhet i Lovisa och till de företag som redan är verksamma här.

Lovisa för företagare

Lovisa erbjuder företagare en utmärkt verksamhetsmiljö: flexibla och snabba trafikförbindelser, starka kluster, ett livligt lokalt näringsliv och förmånliga tomter. I Lovisa får du den lilla stadens flexibilitet och det närliggande storstadsområdets möjligheter på en och samma gång.

  • Goda trafikförbindelser tryggar ett bra trafikflöde i alla riktningar – på land, till sjöss och med järnväg.
  • Den dynamiska hamnen ligger nära produktionen och huvudstadsregionens konsumtionsområde. Den är smidig, kunnig och kundcentrerad.
  • Livskraftiga företagsnätverk erbjuder synergifördelar till företag inom bl.a. bygg-, metall-, sjöfarts- och kreativitetsbranschen.
  • Lovisa har vatten av hög kvalitet och välfungerande data-, väg- och elnät. Den förnybara energin produceras lokalt.

Cursors företagsrådgivningstjänst

I Cursors företagsrådgivningstjänst får du sakkunnig hjälp och professionellt stöd till att grunda ett företag och utveckla företagsverksamheten. Våra företagsexperter stöder dig i att planera affärsidé och finansiering, att upprätta affärsplan, att inleda företagsverksamhet samt i frågor som gäller internationalisering och utvidgande av företaget. Vi hjälper också med generationsväxling och affärshandel samt med kommersialisering av innovationer. Cursors rådgivningstjänster är avgiftsfria för alla företagare i regionen eller dem som vill bli företagare.

För dig som vill starta ett företag

Den som vill starta ett företag har många frågor att fundera över. Dessa gäller lönsam företagsidé, ekonomi, prissättning, beskattning och lagstiftning samt försäljning och marknadsföring. Våra företagsrådgivare på Cursor hjälper dem som vill starta ett företag. Vår rådgivningstjänst är avgiftsfri.
https://www.cursor.fi/sv/tjanster/starta-ett-foretag/

För företaget som redan har verksamhet

Funderar du på att utvidga eller öka företagsverksamheten eller ge företaget en ny riktning? Vi kan hjälpa dig! Du kan kontakta oss i alla frågor som gäller företagsverksamhet, så hjälper vi dig att komma vidare. Våra experter hjälper dig när du behöver hjälp med att utveckla eller utvidga företagsverksamheten, med investeringar eller vid behov med att lägga ner företagsverksamheten. Vår rådgivningstjänst är avgiftsfri.
https://www.cursor.fi/sv/tjanster/utveckla-foretaget/

För företaget som vill etablera sig i regionen

Kontakta gärna oss, så berättar vi hur du ska gå till väga. Vid behov sköter vi utredningsarbetet för dig. Vår rådgivningstjänst är avgiftsfri.
https://www.cursor.fi/cursor-oy/mita-me-teemme/seudun-myyntipalvelut/ (på finska)

Affärslokals- och tomtservice

I registret hittar du information om lediga affärslokaler och företagstomter i regionen Kotka–Fredrikshamn och i Lovisa. Servicen är avgiftsfri för dem som erbjuder eller söker efter lediga lokaler eller tomter. Registret upprätthålls av Cursor Oy.
https://cursor.toimitilapalvelut.fi/sv/

Företags- och serviceregister

I registret hittar du företagen och servicen i Kotka, Fredrikshamn, Lovisa, Pyttis, Vederlax och Miehikkälä. Registret upprätthålls av Cursor Oy. Tjänsten är avgiftsfri.
https://cursor.yrityshakemistot.fi/

Serviceregister för Lovisa stad

https://cursor.yrityshakemistot.fi/?asiakkaankotikunta=loviisa

Företagstjänsternas evenemang

https://cursor.tapahtumakalenterit.fi (på finska)

Turisttjänster för Kotka, Fredrikshamn och Lovisa

Visit Kotka-Hamina (visitkotkahamina.fi/sv/svenska)