Tomter och fastigheter till salu

Företagstomter till försäljning. Regleringarna är tillfälligt på finska. Svenska texter på kommande.

Adress

  Teknikervägen 4, nya industriområdet

Fastighetsbeteckning 434-8-813-2 (hela fastigheten)
Reglering KTY-4
Regleringens
förklaring
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa toimistorakennuksia sekä muuta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Ulkovarastointi alueella on kielletty.
Lämplighet Lokal
Yta och byggrätt 12 000/ 6 000
Pris 168 000
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

   Tehtaantie, nya industriområdet, Lovisa

Fastighetsbeteckning 434-8-818-1
Reglering KTY-4
Regleringens
förklaring
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa toimistorakennuksia sekä muuta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Ulkovarastointi alueella on kielletty.
Lämplighet Industri, Lokal
Yta och byggrätt 11 044 m²/  3 865 m²
Pris  100 000 euro
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

  Insinöörintie 5, nya industriområdet

Fastighetsbeteckning 434-8-805-9
Reglering T-2
Regleringens
förklaring
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Lisäksi saa korkeintaan 1/3 rakennetusta kerrosalasta olla liike- ja toimistotilaa. Tontille saa sijoittaa yhden asunnon.
Lämplighet Industri, Lokal. Yhtenäisen julkisivun pituus saa olla enintään 40 m. Ulkovarastointiin käytettävät alueet tulee aidata. Tontti on ympäröitävä 5 m.n levyisellä istutusvyöhykkeellä. Autopaikkavaatimus: 1 ap/ 80 k-m2 teollisuustilaa, 1 ap/300 k-m2 varastotilaa, 1 ap/80 k-m2 liike- tai toimistotilaa, 1 ap/asunto.
Yta och byggrätt 9 486 m²/  4 743 m²
Pris
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

  Nordenskiöldisvägen, Märlax

Fastighetsbeteckning 434-10-1022-7 (hela fastigheten)
Reglering KTY-4
Regleringens
förklaring
Toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle voidaan sijoittaa toimistorakennuksia sekä muuta ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta yritystoimintaa. Ulkovarastointi alueella on kielletty
Lämplighet Lokal
Yta och byggrätt 3 602/1 600
Pris 28 000
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

  Jorvasvägen, Forsby

Fastighetsbeteckning 434-473-1-437 (hela fastigheten)
Reglering TY
Regleringens
förklaring
Ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Korttelialueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka kipinöiden, tuhkan, noen, savun, lämmön, löyhkän, kaasujen, höyryjen, käryjen, tärinän, melun tai raskaan liikenteen vuoksi tai muusta syystä aiheuttaa terveydellistä haittaa lähellä asuville tai oleskeleville. Tontteja ei saa käyttää ulkovarastointiin.
Lämplighet Industri, Lokal
Yta och byggrätt 4 295/1 289
Pris 19 000
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

  Sähkökuja, Forsby

Fastighetsbeteckning 434-473-1-417
Reglering TY
Regleringens
förklaring
Teollisuusrakennusten korttelialue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Ulkovarastoinnin näkösuojaksi on rakennettava riittävän korkea aita.
Lämplighet Industri, Lokal
Yta och byggrätt 15 000 m²/  5 250 m²
Pris 52 000 euro
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

  Dunkatie 7, Liljendal

Fastighetsbeteckning 434-424-16-96
Reglering T
Regleringens
förklaring
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Alueelle saa sijoittaa asuntoja vain kiinteistön huoltohenkilökuntaa varten.
Lämplighet Industri, Lokal
Yta och byggrätt 27 159 m²/  10 864 m²
Pris
Kontakt Sari Paljakka, sari.paljakka@loviisa.fi, 040-630 2811

 

Adress

  Teollisuuskuja, Loviisan Vanha Teollisuusalue

Fastighetsbeteckning 434-6-619-1
Reglering
Regleringens
förklaring
Vanha maatalousrakennus jota on käytetty teollisena tuotantotilana
Lämplighet Teollisuus- ja tuotantotila
Yta och byggrätt 24253 m2
Pris Tarjouskauppa
Kontakt Nina Lökfors, 040 535 4810, nina.lokfors@eltete.com
! Map it

 

Adress

  Teollisuuskuja 2

Fastighetsbeteckning  434-6-619-2
Reglering
Regleringens
förklaring
Entinen huoltoaseman tontti. Maaperänpuhdistus asiakirjoja saatavilla pyynnöstä
Lämplighet Tontti, tomt
Yta och byggrätt 3227 m2
Pris 65 000
Kontakt Nina Lökfors, 040 535 4810, nina.lokfors@eltete.com
! Map it