Coronavaccinationerna för invånare i Lovisa och Lappträsk vecka 13

Det finns inte längre lediga vaccinationstider vecka 13 till vaccinationsstället i Lovisa eller Lappträsk. Vi öppnar tidsbokningen för vecka 14 genast då vi fått vaccinleveranserna till Lovisa bekräftade.

Personer i åldersgruppen 70 år och äldre –  för tillfället finns det inte lediga vaccinationstider vecka 13 till vaccinationsstället i Lovisa eller Lappträsk (situationen 29.3.2021)

 

Personer i ålder 18–69 år som hör till riskgrupp 1 – för tillfället finns det inte lediga vaccinationstider vecka 13 till vaccinationsstället i Lovisa eller Lappträsk (situationen 29.3.2021).

 

Personer i ålder 18–69 år som hör till riskgrupp 2 –  för tillfället finns det inte lediga vaccinationstider vecka 13 till  vaccinationsstället i Lovisa eller Lappträsk (situationen 29.3.2021).

 

Närmare information om vaccinationerna finns på Lovisa stads webbplats, loviisa.fi/sv/coronavaccination