Lovisas kommunspecifika coronarestriktioner förlängs till april

koronavirus coronavirus

Lovisa stad har beslutat förlänga de kommunspecifika coronarestriktionerna och -rekommendationerna enligt följande:   

  • Grundskolans årskurser 7–9 och gymnasierna övergår till turvis när- och distansundervisning från och med 12.4.2021.
  • Avbrottet i hobbyverksamheten för vuxna (över 20-åringar) såväl inomhus som utomhus fortgår till 30.4.2021.
  • Hobbyverksamheten för barn födda 2007 och äldre avbryts helt både inom- och utomhus till och med 25.4.2021. Lokaler som annars bestämts att ska stängas kan användas för handledd hobbyverksamhet för barn födda 2008 eller yngre.
  • Stadens offentliga lokaler (kundservicekontoret, ungdomslokalerna, biblioteket och museet) är stängda fram till 14.4.2021. Lovinfo betjänar dock sina kunder per telefon och e-post under nedstängningen. Under nedstängningen är det möjligt att avhämta reservationer och återlämna material till bibliotekets servicepunkter. Det är inte möjligt att annars röra sig i bibliotekets utrymmen. Ombudsposten i Pernå och Tessjö betjänar kunder som vanligt.
  • Besöksförbudet på hälsocentralens avdelning fortsätter fram till 30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands har 31.3.2021 fattat ett beslut om stängning av utrymmen som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt under tiden 1.4.2021–14.4.2021.

Dessutom förlängde Regionförvaltningsverket i Södra Finland även begränsningen av antalet deltagare i sammankomster till högst sex personer i sitt verksamhetsområde fram till 30.4.2021. Det rekommenderas även att man inte ordnar privata tillställningar för flera än sex personer fram till 30.4.2021.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har 31.3.2021 publicerat beslut om stängning av bl.a. idrottslokaler, säkerställande av säkra avstånd i kundutrymmen och förlängning av restriktionerna för sammankomster

Detaljerad information om gällande begränsningar och rekommendationer finns på Lovisa stads webbsida Aktuellt om coronaviruset.