Rekommendationerna för användning av munskydd har uppdaterats

kasvomaski

Lovisa stad rekommenderar fortsättningsvis att bl.a. skolelever och personal bär munskydd.

THL har uppdaterat sin rekommendation för användning av munskydd 30.9.2021. Rekommendationen grundar sig inte längre på coronaepidemins olika faser, utan i huvudsak på människornas egen bedömning av situationen. Då epidemiläget försämrats på många håll i Nyland, poängterar ändå Nylands regionala samordningsgrupp i sitt meddelande (8.10.2021) vikten av att fortsätta använda munskydd, även om du är vaccinerad. Lovisa stad rekommenderar fortsättningsvis att bl.a. skolelever och personal bär munskydd.

Det är bra att använda munskydd i situationer, då det är svårt att undvika närkontakt och då smittorisken kan anses vara stor. THL rekommenderar, att munskydd fortfarande används speciellt i offentliga inomhuslokaler, där det finns många människor nära varandra.

THL rekommenderar att i synnerhet personer som inte har fått en komplett coronavaccinationsserie tar maskrekommendationen i beaktande.

Rekommendationen riktas till personer över 12 år. Rekommendationen gäller inte hälso- och socialvården, undervisningsbranschen eller småbarnspedagogiken. Rekommendationen gäller inte heller arbetsgemenskaper för vilka det finns särskilda rekommendationer som ges av Arbetshälsoinstitutet.

Olika tillställningars arrangörer kan ge egna maskrekommendationer som gäller deras egna lokaler.

Rekommendation om användning av munskydd för personalen inom skolorna och småbarnpedagogiken

Lovisa stad rekommenderar att personal inom den grundläggande utbildningen, förskolor och gymnasier samt småbarnspedagogiken använder munskydd inomhus.

Rekommendation om användning av munskydd för elever

Lovisa stads rekommenderar att elever inom grundläggande utbildningens årskurs 6 samt årskurserna 7–9 använder munskydd inomhus och under skolskjutsar. Det rekommenderas att hela klassen använder munskydd om det är fråga om en sammanslagen klass där det finns elever både från årskurserna fem och från sex.

Rekommendation om användning av munskydd på arbetsplatser

Det rekommenderas att man använder munskydd på arbetsplatsen i alla arbetslokaler där också andra personer arbetar, även om det är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Var och en har trots rekommendationen rätt att själv bestämma om användning av munskydd.

Rekommendation om användning av munskydd på grundtrygghetscentralen

Vi rekommenderar vi att du alltid använder munskydd då du uträttar ärenden på grundtrygghetscentralen. Du kommer väl ihåg att ta eget munskydd med!

Anskaffning och användning av munskydd

  • Studerande samt familjerna ansvarar för anskaffningen av munskydd till studerande och  klienter inom ungdomsarbetet.
  • Skolan ansvarar för anskaffning av munskydd till eleverna i årskurs 7–9.
  • Lovisa stads grundtrygghetscentral delar ut munskydd till mindre bemedlade.
  • Arbetsgivaren ansvarar för anskaffning av munskydd till personalen.

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade invånare

Ansiktsmasker delas ut till mindre bemedlade invånare i Lovisa stad och Lappträsk kommun. Vid utdelningen frågas inte efter personuppgifter eller uppgifter om förmögenhet, besöket registreras inte heller i några klientdatasystem.

Ansiktsmasker utdelas enligt följande:

  • Lovisa grundtrygghetscentral (Öhmansgatan 4, Lovisa) – måndagar och onsdagar klockan 9–10. Utdelningen sker i vuxensocialarbetets utrymmen, ingång via innergården, dörr C2. Lovisa vuxensocialarbetets klienter kan även få ansiktsmasker i samband med ett vanligt besök.
  • Lappträsk hälsogård (Lappträskvägen 27, Lappträsk) – onsdagar klockan 9–10.

 

Närmare information

Ledande läkare Marika Ylärakkola, tfn 040 665 18 25

Lovisa stads aktuella coronainstruktioner hittar du här.