Lovisaborna och Lappträskborna svarade flitigt på enkäten om välfärd

Lovisa stad och Lappträsk kommun utförde sin första enkät om välfärd våren 2021. Då enkäten i år genomfördes för andra gången steg deltagarantalet i Lovisa från 186 till 478 och i Lappträsk från 41 till 121. Satsningen på att få in fler svar från ungdomar bar också frukt då andelen deltagare under 18 år i år uppgick till 45 procent i Lovisa och till 25 procent i Lappträsk, vilket var en mångfalt större andel än ifjol.

Avvikelser i mottagningsverksamheten på Lovisa hälsostation 11–14.4.2022

På grund av ett flertal sjukdomsfall bland vårdpersonalen är hälsostationens verksamhet avvikande denna vecka. Brådskande patientfall sköts normalt, men det är möjligt att man är tvungen att minska på mottagningsverksamheten. Vi beklagar eventuella olägenheter som uppstår av situationen. Mottagningen är stängd på långfredag 15.4.

Endast personer över 60 år blir uppringda om ett positivt PCR-test för coronavirus – Kontrollera själv om du hör till riskgruppen

Från och med 7.4.2022 ringer Lovisa stads team för smittsamma sjukdomar upp endast personer över 60 år som har testats positivt i ett officiellt laboratoriebekräftat PCR-test för coronavirus. Om du antingen genom ett hemtest eller ett officiellt laboratorieverifierat test konstaterats ha coronavirussjukdom, kontrollera listan över riskfaktorer för att se om du löper ökad risk att få blodpropp.