Endast personer över 60 år blir uppringda om ett positivt PCR-test för coronavirus – Kontrollera själv om du hör till riskgruppen

Från och med 7.4.2022 ringer Lovisa stads team för smittsamma sjukdomar upp endast personer över 60 år som har testats positivt i ett officiellt laboratoriebekräftat PCR-test för coronavirus. Om du antingen genom ett hemtest eller ett officiellt laboratorieverifierat test konstaterats ha coronavirussjukdom, kontrollera listan över riskfaktorer för att se om du löper ökad risk att få blodpropp.

Laboratorieprov av Marevan-användare tas i Lovisa även under vårdarstrejken – officiella coronavirustest kan tas i Borgå

Till följd av strejken har HUS-laboratoriets icke-brådskande blodprov skjutits fram även i Lovisa tills strejken är över. Om din dosering av den blodförtunnande medicinen Marevan har ändrats efter den senaste provtagningen och om du den här veckan eller nästa vecka borde ha haft ett INR-prov för att mäta Marevan-halten, kan provet tas även på Lovisa hälsovårdscentral.

Besöksförbud till avdelning i Taasiagården på grund av coronavirussmittor

I omsorgsboendet Taasiagården i Lovisa har man konstaterat sammanlagt åtta fall av coronavirussmitta. På enheten utförs nu en tillhörande screening. Smittfall har konstaterats både bland personal och bland de boende, men endast på en av avdelningarna. Avdelningen i fråga har ställts i besöksförbud som gäller tillsvidare i alla fall till 6.4.2022.

Plan för ny skateboardpark i centrum behandlas av nämnden för fostran och bildning 23.3.2022

På nämnden för fostran och bildnings möte 23.3.2022 behandlas ett förslag att bygga en skateboardpark, en samlingsplats med telefonladdare och tak samt en graffitivägg i närheten av Lovisavikens skola. Vidare fastlås elevupptagningsområdena för nästa läsår på mötet där Haddom skolas elever anvisas en ny närskola. Nämnden diskuterar även SFP:s initiativ till språkbad i Forsby och får ta del av Move!-testresultaten i Lovisa.

Pandemistyrgruppens beslut 28.2.2022

Användning av munskydd i skolan och under skolskjutsarna rekommenderas nu från årskurs sex och uppåt. Besöksförbudet på sjukhusets avdelning förlängs fram till 7.3.2022. Den omfattande rekommendationen om distansarbete upphör i Lovisa efter 28.2.2022.