Musikinstitutet i Lovisa

Borgånejdens musikinstitut erbjuder grundundervisning enligt klassisk tradition och pop & jazz-tradition för barn, unga och vuxna.

Lovisa dansinstitut

Lovisa dansinstitut grundades 2007 och är ett dansinstitut som stöds av en understödsförening. Dansinstitutet ger grundläggande undervisning i danskonst enligt allmän lärokurs.

Filmer

I Lovisa verkar biograf Kino Marilyn. Lovisa är också hemstad för de populära filmerna om Ada och Glada.

Musik och dans

I Lovisa kan du njuta av konserter varje vecka eller utöva musik och dans på ett flertal olika sätt.