Ung Kultur

Kulturellt ungdomsarbete med verksamheten Ung Kultur sporrar och stöder mångsidig hobbyverksamhet inom olika kulturområden för barn och unga.

Lovisa gästateljé

Lovisa gästateljé inledde sin verksamhet år 1995 och den pågick till slutet av 2021. Under 26 års tid hann cirka 150 konstnärer från de baltiska länderna, Norden, inalles från 20 länder arbeta i ateljén. FM, konstnärproducent Jouni Jäppinen verkade under hela perioden som freelance konstnärproducent för gästateljén.

Musikinstitutet i Lovisa

Borgånejdens musikinstitut erbjuder grundundervisning enligt klassisk tradition och pop & jazz-tradition för barn, unga och vuxna.

Lovisa dansinstitut

Lovisa dansinstitut grundades 2007 och är ett dansinstitut som stöds av en understödsförening. Dansinstitutet ger grundläggande undervisning i danskonst enligt allmän lärokurs.

Filmer

I Lovisa verkar biograf Kino Marilyn. Lovisa är också hemstad för de populära filmerna om Ada och Glada.

Musik och dans

I Lovisa kan du njuta av konserter varje vecka eller utöva musik och dans på ett flertal olika sätt.