Näringslivet i Lovisa utvecklas i nytt livskraftsforum

På Lovisa Företagare rf:s initiativ har ett nytt livskraftsforum inrättats i Lovisa, i vilket även beslutsfattare, Lovisa stad och utvecklingsbolaget Cursor Oy deltar. Forumets månatliga rundabordsmöten intensifierar ytterligare samarbetet för att utveckla näringslivet i Lovisa.

En ny kemikalieterminal planeras till Lovisa hamn 2023

Lovisa Hamn Ab och AlfaTerminal Oy har undertecknat ett intentionsavtal om att bygga ett nytt terminalområde. Avsikten är att det planerade terminalområdet skulle placeras på ett cirka två hektar stort område i södra delen av hamnen.