Projektet Välskötta vägar i Lovisa fortsätter – Infokväll om understöd och elektronisk ansökan 15.2.2023

Lovisa stads bidrag till enskilda vägar ansöks fr.o.m. 1.2.2023 elektroniskt i tjänsten Tiekuntarekisteri.fi. Användarnamn och lösenord har skickats till väglagets kontaktperson. I undantagsfall är det möjligt att ansöka om understöd på pappersblankett. Ansökningstiden för underhållsbidrag 2023 är 1.2–6.4.2023. Ansökningstiden för bidrag för förbättring av väg 2024 är 1.2–4.8.2023.

Lovisa stad bjuder in till byakväll i Valkom 14.2.2023 – Delta och påverka!

Det blir byakväll i Valkom tisdag 14.2.2023 klockan 18–20 i Valkom allaktivitetshus (biblioteket), Långängsvägen 62. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter direkt till stadens representanter. Du får höra nyheter om aktuella ärenden gällande Valkom och stadsorganisationen. Under kvällen vill staden även bjuda in till diskussion om Valkoms styrkor och byarådgivare Li-Marie Santala från SILMU-byar rf är också på plats. Kaffeservering hör till såklart. Du kan också delta i byakvällen på distans. Välkommen!

Vegetariskt alternativ erbjuds åt alla elever i Lovisa

Från och med 16.1.2023 kan eleverna i Lovisa välja mellan två huvudrättsalternativ av vilka den ena är vegetarisk. Dessutom erbjuds växtbaserad mjölkdryck åt alla. Lovisa stads kostserviceschef Annika Kuusimurto har turnerat i skolorna för att diskutera bland annat den kommande förnyelsen med eleverna. 

Rosk’n Roll meddelar: Julens avfallshantering

Rosk’n Rolls avfallsstationer är stängda 24–26.12.2022 samt på trettondagen 6.1.2023. Lovisa avfallsstations normala vinteröppettider är måndag, onsdag och fredag klockan 11–18. Strömfors avfallsstation är öppen tisdagar klockan 11–18.

Stadsstyrelsens möte 19.12.2022

På stadsstyrelsens möte 19.12.2022 behandlas bland annat en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat, röstningsställen vid riksdagsvalet våren 2023 samt förberedelser inför rekryteringen av en ny förvaltningsdirektör.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022

På näringslivs- och infrastrukturnämndens möte 15.12.2022 behandlas anhängiggörande av ändringar i detaljplaner såväl gällande banområdet där daghemmet skall byggas som kvarteret där Loval Oy:s tillverkningsanläggning i Lovisa ligger. Loval Oy har bett att det utreds om detaljplanen kan ändras så att tillverkningsanläggningen kunde utvidgas. Samtidigt utreds om det är möjligt att placera en ny anslutning från industrikvarteret till Valkomvägen som skulle betjäna tung trafik.