Lovisa stad meddelar: Beredskap på grund av coronavirus

Lovisa stad förbereder sig på grund av situationen med coronavirus enligt instruktioner och påbud av Finlands regering och THL (13.3.2020). De som återvänder från områden med risk för smitta som för tillfället inbegriper hela Europa, skall enligt instruktionen komma överens med sin arbetsgivare om frånvaro och när de kan återvända på jobb.

Användningen av patient- och klientdatasystemet Apotti utvidgas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt till Borgå sjukhus

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) pågår en omfattande reform av verksamheten, som hänför sig till hanteringen av patient- och klientdata. I kärnan av reformen är det nya systemet Apotti, som utvidgas till Borgå sjukvårdsområde 1.2.2020. Genom Apotti övergår man inom alla HUS enheter till ett enhetligare sätt att dokumentera och använda patientdata senast vid utgången av 2020.