Bibliotekstjänster för ukrainska flyktingar

Lovisa bibliotek betjänar ukrainska flyktingar. Barnböcker på ukrainska kan lånas vid huvudbiblioteket i Lovisa. Bland annat finns det bilderböcker, faktaböcker om Finland och Norden och kapitelböcker för barn samt ett minnesspel.

Sommaröppettiderna på Lovisa torg upphör 1.9.2022

Lovisa torg övergår till vinteröppettider från början av september. Då blir antalet torgdagar färre och torgtiden en timme kortare. Torget är under perioden 1.9–30.4 öppet på tisdagar, torsdagar och lördagar klockan 7–13.

På Lovisadagen 25.8.2022 firas även Östersjödagen

Vid Lovisadagskaffet bjuder staden de 500 första på Lovisabakelse och bland annat Jeanette Sarström & Kalle Katz Duo bjuder på musik. På Drottningstrandens parkområde ordnas guidade rundvandringar. Kommendantshuset och Sjöfartsmuseet har fritt inträde. Spring för Östersjön bjuder på en vacker rutt på sex kilometer och frivilliga donationer går till att rädda Östersjön. I Lovisa kyrka ljuder ett Orgelmaraton och i sociala medier utmanas man att doppa sig i naturvatten Östersjödagen till ära.