Navigatorn Lovisa öppnar i mars

Navigatorn hjälper 15-30-åriga unga som är utanför arbetslivet och utbildningen eller är i en svag arbetsmarknadssituation. Målet är att den unga får alla tjänster på samma ställe.

Arbetsverkstäder

Bekanta dig med arbetsverkstadens utbud Lilla Petters Gård för 18–28-åringar, 18 platser Vägglösa verkstaden för alla i arbetsför ålder Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte Arbetsverkstäderna erbjuder gemenskap, möjlighet att utveckla livskunskaper, samt inlärning i arbetet. Servicen skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Verkstäderna…