Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk vecka 9

Hundparken i Märlax tas tillfälligt ur bruk från och med måndag 27.2.2023. Området används för mässfunktioner under sommaren. Hundparken återställs för hundarnas rekreationsbruk efter Bostadsmässan. Bostadsmässan ordnas 7.7–6.8.2023.

Lovisa stads växelprogram uppdateras onsdagen 22.2.2023

Lovisa stads växelprogram uppdateras onsdagen 22.2.2023. Uppdateringen medför inga förändringar för kunderna, telefonnumret till växeln är fortfarande 019 555 1. Det kan dock stundvis förekomma störningar i telefontrafiken på onsdagen.

Föreslå något som Lovisa behöver – staden förverkligar den populäraste idén med 20 000 euro

Lovisa stad prövar nu för första gången på deltagande budgetering, där invånarna på ett nytt sätt kan påverka det hur de gemensamma skattemedlen används. Till en början ber man att invånarna inlämnar förslag till hurdana projekt budgetmedlen på 20 000 euro kunde användas. Förslag kan inlämnas fram till 28.2.2023. Efter idéskedet bedömer sakkunniga hur genomförbara förslagen är. De förslag som man konstaterar att fyller de ställda kraven, publiceras senast i början av sommaren, då invånarna kan rösta på vilket projekt de vill att ska genomföras.

Extra inkomster genom kortvarig uthyrning av lokaler – föreläsning på Rådhuset 19.1 och webbseminarium 25.1.2023

Cursor Oy/Visit Kotka-Hamina och Lovisa stad ordnar föreläsningar (på finska) med temat ”Extra inkomster till vardagen genom Airbnb – Så här omvandlar du oanvända lokaler från utgift till extra inkomster”. Föreläsningarna bjuder på information om och erfarenheter av kortvarig uthyrning av inkvarteringslokaler. Delta på plats i Rådhuset i Lovisa torsdag 19.1 klockan 18.00–19.30 eller i webbseminariet 25.1.2023 klockan 18.00–19.30.

Ny Morjens-tidning publicerad 2.12.2022

Nu hastigt till postlådan för att fiska upp en pinfärsk Morjens-tidning! Tidningen har delats ut idag 2.12.2022. Nästa vecka finns tidningen även i Lovinfo och på biblioteken.