Diskussion och visionerande på Kulturkaffe

Kulturkaffet är en träff för föreningar och kulturaktörer i Lovisa. Kom med och diskutera om aktuella planer i Lovisa och kom med idéer om vad vi kunde göra tillsammans. Vi ordnar ännu två möten under det här året i samarbete med ungdomstjänster och Stödföreningen för Lovisa konst rf. Diskussionsämnen under det här året är unga och hobbyer samt visioner om kulturen i Lovisa.

Flera nya fall av coronavirussmitta i Forsby skolcentrum

I Forsby skolcentrum i Lovisa konstaterades på fredag 22.10.2021 ett fall av coronavirussmitta. På måndag 25.10.2021 har konstaterats två nya smittfall. Utöver de elever som tidigare satts i karantän sätts nu resten av klassen i karantän. Skolklassen övergår till distansundervisning för hela veckan 43.