Planer till påseende

Att utvidga planeområdet till del av kvarter 514. Förslaget till ändring av detaljplan i stadsdel 5, Söderåsen, kvarteret 529 och en del av kvarter 508 samt gatu- och grönområden (Gamla Sågvägen/Räfsbyvägen/Kretsgången) har tidigare varit offentligt framlagt. Förslaget till utvidgning av planeområdet är framlagt 8.2.–21.2.2018.

Handlingarna

Kungörelse


Förslaget till ändring av detaljplan och första detaljplan i stadsdel 10, Märlax, kvarteren 1023, 1027, 1045 och en del av kvarteren 1022, 1024, 1026, 1033 samt gatu- och grönområdena som gränsar till dem, framläggs offentligt 8.2.–9.3.2018.

Handlingarna

Kungörelse


Förslaget till ändring av detaljplan i stadsdel 1, Norrtull, en del kvarteret 102, Sibeliusgatan 1 framläggs offentligt 11.1–9.2.2018.

Handlingarna

Kungörelse

 

Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Lovisa stad, tekniska centralen
PB 11
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi.