Planer till påseende

Stranddetaljplan, Storholmen

Stranddetaljplan, Pernå, Storholmen, RN:o 434-436-1-58

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf

Ändring av detaljplan, kvarter 707

Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, kvarteret 707 och till det anknytande grönskyddsområden, Helsingforsvägen/Valkomvägen/Vintergatan

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf

Preliminärt utkastalternativ A.pdf
Preliminärt utkastalternativ B.pdf

Ändring av detaljplan, Bangårdens område (nytt daghem)

Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, del av järnvägs- och gatuområde, Bangårdens område

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf

Detaljplan och ändring av detaljplanen, Bryggeribackens närområden

Detaljplan och ändring av detaljplanen, stadsdelar 1 Norrtull, 2 Östertull och 6 Nystaden, Bryggeribackens närområden (område för solenergi)

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf

 


Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Stadsplaneringsavdelningen
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi