Planer till påseende

Förslaget till ändring av stranddetaljplan, stadsdel 30 Pernå, Tjuvö-Österskog, framläggs offentligt 12.7.–29.8.2018.

Handlingar


Två alternativa strukturmodeller för delgeneralplanen för Valkom och dess närområden finns offentligt framlagda 15.6–13.8.2018.

Handlingar

Här kan du svara på enkäten om strukturmodellerna. I enkäten frågar vi vilket alternativ till strukturmodell du understöder. Efter att ha besvarat frågan har du möjlighet att ge öppen respons, som du med hjälp av punkter och streck kan koppla ihop till ett visst ställe eller område på kartan. Enkäten är öppen 5.7.–13.8.2018.


Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Lovisa stad, tekniska centralen
PB 11
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi