Planer till påseende

 


Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Stadsplaneringsavdelningen
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi