Planer till påseende

Följande ändring av stranddetaljplan har anhängiggjorts genom näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut 26.9.2019:
– Ändring av stranddetaljplan, Tjuvö-Österskog, Pernå
Beslut om anhängiggörande och programmen för deltagande och bedömning finns framlagt under tiden 12.12.2019 – 10.1.2020 på Lovinfos (Mariegatan 12 A) anslagstavla och på stadens webbsidor. Till handlingarna kommer du här.

Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Stadsplaneringsavdelningen
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi