Planer till påseende

Förslaget till ändring av detaljplan i stadsdel 2, Östertull, kvarter 203, 204 och 220 framläggs offentligt 22.11.–21.12.2018.

Till handlingarna kommer du här


Programmen för deltagande och bedömning, som berör ändring av detaljplan, stadsdelen 40, Strömfors, kvarteret 4 samt till det hörande gatuområden och allmänna områden, framläggs offentligt 22.11.–21.12.2018.

Till handlingarna kommer du här


Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Lovisa stad, tekniska centralen
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi