Planer till påseende

Två alternativa planutkast som hänför sig till ändringen av detaljplan och den första detaljplanen för stadsdel 10 Ulrika-Märlax, kvarteren 1051–1062 och gatu-, trafik-, grön- och vattenområdena som gränsar till dessa, finns till påseende 4.7–16.8.2019. Till handlingarna kommer du här.

Utkastet till ändring av delgeneralplanen LOTES (Drottningstranden) är offentligt framlagt 4.7–16.8.2019. Till handlingarna kommer du här.

STADSARKITEKTEN ANTRÄFFBAR på Kondisverkstaden (Nordenskiöldsvägen 1, 07940 Lovisa) torsdag 11.7.2019 kl. 14–18 och måndag 12.8.2019 kl. 14–18. Välkommen! Här kan du bekanta dig med det framlagda materialet och diskutera frågor och mål angående bostadsmässan.


Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Stadsplaneringsavdelningen
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi