Planer till påseende

Förslaget till ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarteret 10, Sävträsk (Krogarvägen/Dunkavägen), finns offentligt framlagt 15.3.–15.4.2018.

Handlingar

Medelst tekniska nämndens beslut har följande stranddetaljplan aktualiserats:
– Stranddetaljplan, Tjuvö, Teerimäki
Programmen för deltagande och bedömning, som berör standdetaljplanen, finns framlagd under tiden 15.3.–15.4.2018.

Handlingar


 

Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Lovisa stad, tekniska centralen
PB 11
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi.