Planer till påseende

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FRAMLAGDA

Förslagen till följande detaljplaneändringar framläggs offentligt 3.7.-17.8.2020:

  • Ändring av detaljplan, stadsdel 11, Valkom, kvarteren 1105, 1107, delar av kvarteren 1106 och 1108 samt till dem gränsande gatu- och grönområden, Trålhamnen III. Till handlingarna kommer du här.
  • Ändring av detaljplan, stadsdel 5, Södra Åsen, en del av kvarteret 503 samt gatu- och grönområden som gränsar till det, Englandsgatan/Räfsbyvägen. Till handlingarna kommer du här.
  • Ändring av detaljplan, stadsdel 20 Liljendal, kvarter 10 och del av Dunkavägens gatuområde, Dunkavägen/Krogarvägen. Till handlingarna kommer du här.

Handlingarna finns framlagda på Lovinfos (Mariegatan 12 A) anslagstavla och på stadens webbplats.


Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Stadsplaneringsavdelningen
Centralen för näringsliv och infrastruktur
PB 77
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi