Planer till påseende

Förslaget till ändring av detaljplan i stadsdel 5, Söderåsen, kvarteret 529 och en del kvarter 508 samt gatu- och grönområden (Gamla Sågvägen/Räfsbyvägen/Kretsgången) till påseende 9.11–8.12.2017.

Handlingarna

Kungörelse

 

Varje planprojekt har en egen sida och där hittar du material som varit framlagt tidigare.

Både anmärkningar om planförslag och åsikter om planutkast eller program för deltagande och bedömning ska lämnas under tiden då handlingarna är framlagda antingen till Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo eller skickas per post till adressen:

Lovisa stad, tekniska centralen
PB 11
07901 Lovisa

eller per e-post till kaavoitus@loviisa.fi.