Delgeneralplan för vindkraft i Tetom

Delgeneralplan för vindkraft, Rökärrsmalmarna, stadsdelen 30, Pernå, Tetom

Ett möte för allmänheten om delgeneralplanen för vindkraft i Tetom hålls torsdagen 6.6.2019 kl. 18.00 på Liljendalgården (Herrgårdsvägen 16, 07880 Liljendal). Välkommen!

Planutkast II till påseende 31.5.–1.7.2019.

Planutkast

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning.pdf

Bilaga 2 Fotomontage.pdf

Bilaga 3 Karta över synlighetsanalysen.pdf

Bilaga 4 Bullerutredning.pdf

Bilaga 5 Utredning av rörliga skuggor.pdf

Bilaga 6 Promemoria från myndigheternas samråd.pdf

Bilaga 7 Sammanställning av utlåtandena och åsikterna om planutkastet samt planläggarens bemötanden.pdf

Bilaga 8 Sammanställning av utlåtandena och anmärkningarna om plan-förslaget samt planläggarens bemötanden, kompletteras senare

Bilaga 9 Behovsprövning av Naturabedömning, endast för myndigheterna

Bilaga 10 Landskapsutredning.pdf

Bilaga 11 Beslut om tillämpning av förfarandet vid miljökonsekvensbedöm-ning på projektet att bygga 9 vindkraftverk i Tetom.pdf

Bilaga 12 Flygekorrutredning.pdf

Bilaga 13 Fladdermusutredning.pdf

Bilaga 14 Utredning av växtlighet och naturtyper.pdf

Bilaga 15 Utredning av skogshönsfåglar.pdf

Bilaga 16 Utredning av häckande fågelbestånd.pdf

Bilaga 17 Utredning av fåglarnas vår- och höstflyttning.pdf

Bilaga 18 Arkeologisk inventering.pdf

Bilaga 19 Uppföljning av fiskgjusar.pdf


Planutkast I till påseende 16.6.–10.8.2015.

Planutkast.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning.pdf

Bilaga 2 Fotomontage.pdf

Bilaga 3 karta över synlighetsanalysen.pdf

Bilaga 4 Bullerutredling.pdf

Bilaga 5 Modellering av rörliga skuggor.pdf

Bilaga 6 Promemoria från myndigheternas samråd.pdf

Bilaga 7, Bilaga 8 kompletteras senare

Bilaga 9 Behovsprövning av Naturabedömning, endast för myndighetsbruk

Bilaga 10 Landskapsutredningens kartabilaga.pdf

Bilaga 11 MKB-beslut.pdf