Delgeneralplan för vindkraft i Tetom

Delgeneralplan för vindkraft, Rökärrsmalmarna, stadsdelen 30, Pernå, Tetom

Planutkastet till påseende 16.6.–10.8.2015.

Planutkast.pdf

Planbeskrivning.pdf

Bilaga 1 Program för deltagande och bedömning.pdf

Bilaga 2 Fotomontage.pdf

Bilaga 3 karta över synlighetsanalysen.pdf

Bilaga 4 Bullerutredling.pdf

Bilaga 5 Modellering av rörliga skuggor.pdf

Bilaga 6 Promemoria från myndigheternas samråd.pdf

Bilaga 7, Bilaga 8 kompletteras senare

Bilaga 9 Behovsprövning av Naturabedömning, endast för myndighetsbruk

Bilaga 10 Landskapsutredningens kartabilaga.pdf

Bilaga 11 MKB-beslut.pdf