Staden uttryckte sin oro om Hardomvägens skick

Beslutsfattare och tjänstemän i Lovisa samt invånare och företagare i Liljendal är oroade över Hardomvägens dåliga skick. NTM-centralen har inte ännu fattat beslut om vägen får ny beläggning år 2018. Däremot är det så gott som säkert att Valkom får sin lättrafikled nästa år.

Rör dig försiktigt på Strandvägens vägarbetsplats

Förbättringen av Strandvägen i Lovisa och framför allt korsningen mellan Kaptensvägen, Skepparegatan och Strandvägen har fått kritik på sociala medier. Stadens avdelning för samhällsteknik är medveten om de problem som arbetena i korsningen har orsakat.

Strandvägen blir klar till LHH-evenemanget

De sista stenläggningsarbetena längs Strandvägen blir klara före veckoslutet och södra ändan av vägen vid Tullbron asfalteras nästa vecka. – Jobbet blir klart före evenemanget Lovisa Historiska Hus, säger Markus Lindroos som är chef för samhällsteknik i Lovisa.

Läckande avfallsvatten i Valkom en beklaglig men sällsynt olycka

En skadad pumpstation för avloppsvatten i Valkom träsk ledde till att en betydande mängd orenat avfallsvatten flödade ut i Valkomviken på lördag kväll. Händelsen är mycket trist, beklagar Markku Paakkarinen, chef för Lovisa vattenaffärsverk. Situationer som den här är ändå mycket ovanliga.