Almska Gården

Almska Gården i centrum av Lovisa är ett kulturhus för hela familjen.

Kontaktuppgifter: Lovisa Konstcentrum Almska Gården rf, Tora Öhrström 0400524115