Näringslivet i Lovisa utvecklas i nytt livskraftsforum

På Lovisa Företagare rf:s initiativ har ett nytt livskraftsforum inrättats i Lovisa, i vilket även beslutsfattare, Lovisa stad och utvecklingsbolaget Cursor Oy deltar. Forumets månatliga rundabordsmöten intensifierar ytterligare samarbetet för att utveckla näringslivet i Lovisa.

Femton Lovisaungdomar prövar på arbetslivet i nytt koncept

Femton Lovisaungdomar får 13–17.6.2022 smaka på arbetslivet under Lovisas ungdomstjänsters läger Hunttins vecka. Passa på att besöka ungdomarnas café och cykelverkstad på torget samt biltvättsservicen nära motorvägen. Båda är öppna tisdag till torsdag klockan 10–14.

Smaken avgjorde Lovisabakelse-tävlingen!

Efter långt övervägande utsågs Arla Aaltonen till vinnare i Lovisabakelse-tävlingen. Finalen gick av stapeln lördag 14.5.2022 i Lovisa stads museum. Det som slutligen talade för valet av vinnaren var i första hand de fantastiska och fräscha smakerna. Utöver smakerna hade också den historiska dimensionen tagits väl i beaktande, och bakelsen, som enkelt kan anpassas, är lätt att baka både hemma och på caféer. Se receptet och pröva.

Ekologiska nötkreatur betar på Lillängarna kanske redan i sommar

Landsbygdsnämnden behandlar på sitt sammanträde 5.5.2022 ett projekt där Lillängarna åter tas i bruk som betesmark. Området är beläget längs med Gamla Valkomvägen, vid fågeltornet i Räfsby. Målet är att Ekologiska nötkreatur hämtas hit på bete redan sommaren 2022. På sammanträdet behandlas också väglagens ansökningar om grundförbättringsbidrag.