Tack för en fin vinter – Mot våren tillsammans

Snart har vi vintern bakom oss och en gemensam vår framför oss. Infrastrukturavdelningen i Lovisa stad vill tacka alla för denna vinter. Det har varit fint att få se att så många denna vinter åkt skidor på Lovisa stads skidspår och spelat och åkt runt på isplanerna. Vi har fått se glada miner såväl på spåren som på isplanerna.

Lovisa kulturbad – SKAPA-projektet startar

Lovisa stads kulturtjänster har för 2023 beviljats 80 000 euro av Svenska kulturfonden inom ramen för fondens SKAPA-projekt. Syftet är att kartlägga möjligheterna att utöka antalet barn och ungdomar inom konstfostran och samtidigt lyfta fram konstfostran som en naturlig del inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Lovisa kulturbad och SKAPA-projektet strävar efter att stärka barns och ungas välmående genom ökad tillgänglighet genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning.

Våren närmar sig, snart öppnar sommarrestaurangerna sina terrasser och musik spelas utomhus. Det väntas bli en speciellt livlig sommarsäsong för Lovisa

Miljövårdsbyrån påminner restaurangerna och övriga som ordnar evenemang om att en bulleranmälan behöver göras för de kvällar då musik spelas utomhus lite senare på kvällen. Liksom tidigare ska anmälan göras i god tid senast 30 dagar innan. Så nu börjar det bli dags att se till att orkesterlistan är i skick och lämna in bulleranmälan till miljövårdsbyrån. Då hinner miljövårdsmyndigheten fatta beslut i tid innan de första tillställningarna ordnas.

Hur ser framtida Lovisa ut ur perspektivet för hållbar utveckling och grön infrastruktur?

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad ordnar ett informations- och utbildningsmöte om grön infrastruktur 18.4.2023 klockan 16.30–18.30 på Societetshuset.

Grön infrastruktur ökar stadsområdenas klimattålighet och hjälper städerna att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Grön infrastruktur omfattar såväl områden i naturtillstånd, såsom skogar och bäckar, som byggda grönområden, såsom parker, gröna tak och dagvattenkonstruktioner.

Aprilmarknad på Lovisa torg tisdag 4.4.2023

Lovisa stad arrangerar aprilmarknad tisdag 4.4 klockan 7–16 på Lovisa torg. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser till marknaden från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.
Förutom torget innefattar marknadsområdet parkeringsplatserna vid torget och de delar av Brandensteinsgatan som är invid torget. På grund av marknaden är långvarig parkering på torgets parkeringsplatser förbjuden fr.o.m. måndagen 3.4. klockan 22. Man kan alltså inte ha sin bil parkerad på torgparkering under natten. Marknadsarrangemangen stänger gatorna redan tidigt på tisdagsmorgonen cirka klockan 4. De avstängda gatorna öppnas för trafik två timmar efter att marknaden har stängts, ca klockan 18. Den ersättande busshållplatsen för trafiken till Valkom finns på Sibeliusgatan.

Lovisa stad ordnar marknadsbusstransporter till Lovisa torg.

Lovisa stad vill stöda föreningar i att skydda miljön – Understöd kan sökas nu!

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beviljar registrerade föreningar understöd för miljöskyddande utvecklingsobjekt. Syftet med stödet är att hjälpa så många föreningar som möjligt i att genomföra och utveckla miljöskyddsverksamhet. Det kan till exempel handla om att dela med sig av information om miljöns eller närnaturens mångfald – föreläsningar, forskning om miljön eller till exempel om att bygga en blomsterträdgård för pollinerare. Man måste också ta hand om vattendragen, så understöd kan sökas till exempel för restaurering av en sjö. Man kan få understöd till exempel för utrotningstalko av skadliga främmande arter. (I bilden)

Gatukonst i Lovisa under våren

Från 6.3-21.4.2023 ordnas en gatukonstutställning i Lovisa huvudbibliotek med fotografier från olika delar av världen. Som ett komplement till utställningen är alla välkomna att prova på spraymålning under tre spraymålningsverkstäder i maj. Välkomna!

Valpanel i Lovisa 16.3.2023 klockan 18.30

Pohjola-Norden – förbundets lokalförening i Lovisa anordnar 16.3.2023 en offentlig tvåspråkig valdebatt för riksdagsvalskandidater in Nylands valkrets. Tema vid debatten är det nordiska samarbetet och dess betydelse vid utformandet av vår samhällsutveckling. Den för allmänheten avsedda debatten går av stapeln på Lovisa Societetshus klockan 18.30. Välkommen!