Vaccinationer mot säsonginfluensa i november 2022 i Lovisa och Lappträsk

Vaccinationer mot säsonginfluensa startar 7.11.2022 i Lovisa och Lappträsk. Avgiftsfria vaccin mot säsonginfluensa erbjuds till alla personer som fyllt 65 år, barn mellan 6 månader och 6 år, gravida kvinnor, personer som ska inleda beväringstjänsten, personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling samt närstående till personer med risk att insjukna allvarligt i influensa.

Lovisa stad bjuder in till byakväll i Tessjö 1.11.2022 – Delta och påverka!

Det blir byakväll i Tessjö tisdag 1.11 klockan 18–20 i Tesjoen koulu, Tavastvägen 10. Byakvällarna erbjuder en möjlighet att ställa frågor och framföra åsikter direkt till stadens representanter. Under kvällen får du även höra nyheter om aktuella frågor gällande Tessjö och stadsorganisationen. Kaffeservering hör till såklart. Du kan också delta i byakvällen på distans. Byakvällen arrangeras av arbetsgruppen för främjande av hälsa och välfärd. Välkommen!

Fall av coronavirus i Det goda livets hus i Gråberg

I det goda livets hus i Lovisa stad, i enheten för serviceboende med heldygnsomsorg i Gråberg, har konstaterats fall av coronavirus i olika grupphem. För tillfället är antalet insjuknade mindre än tio. I enheten har införts besöksförbud som gäller till 2.10.2022.

Är du intresserad av att fungera som utevän?

Välkommen på skolning för utevänner 13.10.2022 klockan 9–12, Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Skolningen är avsedd för frivilliga som är intresserade av att vara utevän åt en senior.