Ändring av detaljplan, kvarter 707

Ändring av detaljplan, stadsdel 7, Fredsby-Antby, kvarteret 707 och till det anknytande grönskyddsområden, Helsingforsvägen/Valkomvägen/Vintergatan

Planområdet är beläget i stadsdel 7 FredsbyAntby på ett område som avgränsas av Helsingforsvägen, Valkomvägen och Vintergatan. Området som ska planläggas är i huvudsak byggt industriområde (TY) och delvis skyddsgrönområde (EV) samt närrekreationsområde (VL). Ändringen av detaljplanen omfattar fastighet 43477079 som är i Loval Oy:s ägo och en del av fastighet 434401669 som är i Lovisa stads ägo.

Sisko Jokinen
planläggare

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf

Preliminärt utkastalternativ A.pdf

Preliminärt utkastalternativ B.pdf