Detaljplan för Atomvägens anslutning

Detaljplan, stadsdel 10, Ulrika - Märlax, området för Atomvägens anslutning, Petersburgsvägen

Planeringsområdet ligger i stadsdel 10 Ulrika-Märlax, söder om Petersburgsvägen och det planlagda industriområdet vid Lovisa östra anslutning. Området som ska planläggas är skogsområde. Detaljplanen gäller delar av fastigheterna 434-405-1-33 och 434-401-6-69, vilka Lovisa stad äger.

Sisko Jokinen
planerare

Planutkastet är offentligt framlagt 2.12-2022- 9.1.2023

Plankarta.pdf

Planbeskrivning.pdf

Naturutredning.pdf (på finska)

Fladdermusutredning.pdf (på finska)

Fladdermusutredning sammanfattning.pdf

Program för deltagande och bedömning till påseende 17.12.2021 – 17.1.2022

Program för deltagande och bedömning (PDB)