Områden i Valkom

Ändring av detaljplanen för områden i Valkom.

Planutkastet har varit framlagt till påseende i oktober-november 2009.

program för deltagande och bedömning.pdf

områdets gräns.pdf

planutkast.pdf

planbeskrivning.pdf

bilagorna till planbeskrivningen.pdf

illustration.pdf