Loviisan joukkoliikenteen mobiililippujen käyttöehdot

Päivitetty: 28.1.2019

Näitä ehtoja sovelletaan Loviisan joukkoliikenteen mobiililipputuotteisiin. Käyttäjän tulee lukea huolellisesti ja hyväksyä nämä käyttöehdot ennen mobiililippujen käyttöä. Käyttöehdot ovat luettavissa myös osoitteessa www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/joukkoliikenne/.

1. Liikenteen järjestämisen vastuut

Tässä liikenteessä liikenteen tilaajana toimii Loviisan kaupunki.

Liikennöitsijänä toimii kilpailutuksella valittu kuljetusyritys. Ajantasainen tieto liikennöitsijästä on kerrottu Loviisan kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/joukkoliikenne/.

Mobiililippuratkaisun tilaaja on Loviisan kaupunki. Mobiililippuratkaisun ja rajapinnan tuottaja on Kyyti Operointi Oy.

2. Lipputuotteiden hankinta

Mobiililiput voi ostaa mobiililaitteisiin ladattavalla sovelluksella. Lipputuotteiden hinta, voimassaoloaika, -alue ja muut ehdot näytetään tilauksen yhteydessä sovelluksessa. Tarkista, että olet ostamassa haluamaasi lipputuotetta ennen kuin vahvistat lipun ostamisen.

Asiakas sitoutuu maksamaan ilmoitetun hinnan tilauksen yhteydessä, ja maksu veloitetaan asiakkaan sovellukseen tallentamalta maksuvälineeltä tilauksen jälkeen. Sovelluksen tarjoaja määrittelee käytettävissä olevat maksuvälineet, ja käyttäjän on hyväksyttävä kyseisen sovelluksen käyttöehdot.

3. Maksut ja etuudet

Lipputuotteiden hinnat on ilmoitettu sovelluksessa. Ilmoitetut hinnat sisältävät 10 %:n arvonlisäveron. Lippujen myynnistä ei peritä asiakkailta palvelumaksuja tai muita komissioita.

4. Lipputuotteiden käyttäminen

Voimassa oleva lippu tulee esittää aina ajoneuvoon noustessa. Asiakkaan tulee aina hyvissä ajoin varmistaa, että hän saa lippunsa näkyviin sovelluksessa. Jos asiakkaan puhelimesta on akku loppu tai sovellus ei toimi ja hän ei voi näyttää lippua, asiakas ei voi nousta kyytiin.

Mikäli voidaan osoittaa, että asiakkaalla oli voimassa oleva lippu, joka ei hänestä riippumattomasta syystä avautunut, ja hän ei siten voinut nousta kyytiin, hänelle hyvitetään kertalipun suuruinen matkan hinta.

30 vuorokauden lippu on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää ainoastaan yksityisiin tarkoituksiin. Sovellusta ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin.

Edellä mainitusta syystä johtuen 30 vuorokauden lipun avaamista useassa laitteessa on rajoitettu. Laitetta, jolla lippua käytetään, voi vaihtaa lipun voimassoloaikana vain kerran. Laitteiden huollosta ja korjaustoimenpiteistä johtuen lipun voi myös vaihtaa kerran takaisin alkuperäiseen laitteeseen. Jos asiakas yrittää vaihtaa laitetta lipun voimassaoloaikana vielä kolmannen kerran, lippu lukittuu edelliselle laitteelle.

Asiakas vastaa sovelluksen ja lippujen oikeudettomasta käytöstä, mikäli se on tahallista tai aiheutunut käyttäjän huolimattomuudesta mobiililaitteen säilyttämisessä tai laitteen lukitsemisessa.

5. Tilauksen peruminen

Lipun ostotapahtuma on sitova eikä sitä voi perua. Lipun oston peruminen on mahdollista ainoastaan painavin syin. Ostotapahtuman peruminen on aina tapauskohtaista ja päätös perumisesta tai maksun palauttamisesta perustuu palveluntuottajan arvioon tilanteesta.

6. Väärinkäyttötapaukset

Ostetulla lipulla voi matkustaa ainoastaan yksi henkilö eikä ostettua matkustusoikeutta voi siirtää toiselle henkilölle. Väärinkäyttötapauksissa henkilön oikeus ostaa mobiililipputuotteita voidaan perua.

7. Reklamaatiot ja selvityspyynnöt

Palautteet ja reklamaatiot koskien sovellusta on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen support@kyyti.com. Palautetta voi lähettää myös tilaussovelluksen kautta ja osoitteessa support.kyyti.com.

Liikennettä koskevat reklamaatiot ja selvityspyynnöt tulee osoittaa liikennöitsijälle. Ajantasaiset tiedot palvelua operoivan liikennöitsijän yhteystiedoista on kerrottu osoitteessa: www.loviisa.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne/joukkoliikenne/.

8. Henkilötietojen käsittely

Rekisterinpitäjänä toimii asiakkaan käyttämän tilaussovelluksen tarjoaja. Käyttääkseen Loviisan paikallisliikenteen mobiililippuja käyttäjän on hyväksyttävä tilaussovelluksen tarjoajan tietosuojaselosteen mukainen henkilötietojen käsittely. Loviisan kaupungilla on oikeus myynnistä ja matkustuksesta syntyvään tietoon liikenteen kehittymisen seurantaa varten sekä väärinkäytösten ja mahdollisten muutostarpeiden havaitsemiseksi. Henkilötietojen käsittelystä on sovittu Loviisan kaupungin ja tilaussovelluksen tarjoajan välillä.

Loviisan paikallisliikenteen mobiililippuja voi tilata toistaiseksi vain Kyyti Operointi Oy:n Kyyti-sovelluksella ja ainoa rekisterinpitäjä on tällöin Kyyti Operointi Oy. Kyyti Operointi Oy:n Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artikloiden mukainen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa www.kyyti.com/privacy.

9. Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja voidaan muuttaa. Jos ehtojen muutos lisää matkustajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä muutos johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, ilmoitetaan muutoksesta asiakkaille tilaussovelluksen kautta.