Valkon koulu

En konditionsgranskning utfördes i skolfastighetens källarvåning under våren 2020.

Rapport om konditionsutredningen av Polygon Finland Oy (på finska): 667870 Pitkäniityntie 62 Loviisa Valkonkoulun kellaritilojen tutkimus