Societetshuset (f.d. huvudbiblioteket)

Huvudbiblioteket har flyttat till nya lokaler på adressen Drottninggatan 3. Beslutet att renovera Socis till en mötes- och festlokal fattades våren 2019.

Saneringsförslag våren 2017

Huvudbiblioteket går att reparera, anser arkitekt Pekka Saatsi – bekanta dig med saneringsförslagen:

Saatsis förslag till projektplan 5/2017

Vauriohavainnot täydennetty 8.3.2017 (på finska)

6/2016

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, tutkimusselostus ja liitteet 6/2016 (på finska)