Idrottshallen

Med hjälp av reparationer som gjordes i idrottshallen sommaren 2017 fick hallen fem trygga användningsår till. Hallens ytor, konstruktioner och ventilationssystem följs upp effektiverat. Grundrenovering av den nuvarande hallen är inte längre ett alternativ. Det permanenta alternativet är att ersätta den nuvarande hallen med en ny. Planering och byggande av en ny idrottshall tar cirka fem år.

Symptomförfrågan 2/2018

Lovisa stad frågade i februari 2018 genom en anonym enkät hur kvälls- och veckoslutsanvändarna i idrottshallen har upplevt inneluftskvaliteten i hallen och om inneluften eventuellt förorsakat men för hälsan.
Enkäten var utformad som en symptomdagboksblankett med frågor kring luftvägssymptom, allmänna symptom och infektionssjukdomar. Under den tre veckor långa undersökningsperioden lämnades drygt 30 blanketter in. Det här är lite jämfört med idrottshallens användarmängder.
De anmälda symptomen var lindriga och enbart tre svarare hade iakttagit symptom. En användare hade observerat försämrad kvalitet på inneluften. Förfrågan gjordes av Tuula Putus, professor i arbetshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet Tuula Putus.

Materialprover 8/2017 (på finska)

Liikuntahalli, ulkoseinä yläosat

Liikuntahalli ulkoseinänäytteet

Liikuntahalli 1krs

Materialprover 3/2017 (på finska)

Liikuntahalli_MAT_Loviisa_240217

170306_liikuntahalli_loviisa_myco

Provtagningsplatser 3/2017:

Materiaalinäytteet 1

Materiaalinäytteet 2

Undersökning av inomhusluften 5/2016 (på finska)

Sammandrag: idrottshallen

Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus

Liite 1 Mittaustulokset

Liite 2 Mittauspisteet pohjakuvissa

Liite 3 Painesuhteiden seurantakuvaajat

Liite 4 Merkkiainekokeet