Fredsby daghem

Fredsby daghem är ett tvåspråkigt daghem i Lovisa centrum, i stadsdelen Fredsby.

Ruukin päiväkoti

Vårt daghem finns på det natursköna bruksområdet i Strömfors 21 km från Lovisa centrum.

Tessjö daghem

Tessjö daghem ligger i det naturnära Tessjö en kort bilfärd från Lovisa centrum.

Valkom daghem

Valkom daghem finns i Valkom, cirka åtta kilometer från Lovisa centrum.

Märlax daghem

Märlax daghem är ett finskspråkigt daghem som ligger på östra sidan om Lovisaviken ungefär en kilometer från torget. Daghemmet har en skyddad gårsplan som ligger invid en skogsdunge. Gårdens redskap och kälkbacke är i flitig användning året om.

Hembacka daghem

Hembacka daghem ligger beläget i Liljendal, cirka 20 km nordväst om Lovisa centrum.

Småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik är planmässig och målinriktad verksamhet som främjar barnets tillväxt, utveckling och inlärning.