Daghem för tio grupper byggs på banområdet

Stadsfullmäktige behandlade projektplanen för det nya daghemmet på sitt sammanträde 16.11.2022 i cirka en och en halv timme. Såväl placeringen av som storleken på nybygget gav upphov till omröstningar och ivrig diskussion. Daghemmet valdes att placeras på banområdet med rösterna 21–13. Av storleksalternativen valdes det mindre, för tio grupper, med rösterna 29–6. Således integreras Määrlahden päiväkoti inte automatiskt i den nya helheten. Kostnadsberäkning är ungefär 7,7 miljoner euro och planen är att daghemmet kunde tas i bruk år 2025.

Myndigheter övar räddning vid Harjurinteen koulu 2.11.2022

Räddningsverket i Östra Nyland, Östra Nylands social- och krisjour och Lovisa stad ordnar en räddningsövning vid Harjurinteen koulu och i dess omgivning onsdag 2.11.2022. Denna dag kan utryckningsfordon och representanter för myndigheterna röra sig i området.

Upplev vallbarnen Augusts och Almas sommar på Lovisa stads museum

Här går det bra att röra föremålen! På Lovisa stadsmuseum visas 25.10–13.1 en utställning där barnbesökare står i första rummet. August & Alma, vallbarn är en utställning som bjuder till lek och leder dig till att valla får med vallbarnen August och Alma i skog och mark.

Sagoveckan kommer igen!

Sagoveckan i Lovisa firas 15–23.10.2022. Tillsammans med nätverket Koppa (kulturnätverket för barn och ungdomar) firar man sagoveckan i oktober också i Lovisa. Veckan bygger kring den riksomfattande sagodagen som firas i hela landet på tisdag 18.10.

Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som innehåller uppgifter om dem som tillhandahåller småbarnspedagogik och om deras verksamhetsställen, om barnen som deltar i småbarnspedagogik, om barnens vårdnadshavare och om personalen inom småbarnspedagogiken. Om informationsresursen föreskrivs i lagen om småbarnspedagogik (540/2018).