Lovisa stads musikkapell

Lovisa stads musikkapell, som grundades 1888, är nuförtiden en hobbybaserad blåsorkester.

Musikkapellet utgör en del av den lokala sång- och musikföreningen Östra Nylands Sång- och Musikförbund (ÖNSOMF), vars centralorganisation är Finlands Svenska Sång- och Musikförbund (FSSMF).

Tilläggsuppgifter:

Lovisa kulturtjänster
Brandensteinsgatan 13
07900 Lovisa

tfn 0440 555 354
kulttuuri@loviisa.fi