Lovisa stads musikkapell

Lovisa stads musikkapell, som grundades 1888, är nuförtiden en hobbybaserad blåsorkester. Musikkapellet uppträder ett tiotal gånger per år och övningar hålls i allmänhet under veckoslut.

Musikkapellet utgör en del av den lokala sång- och musikföreningen Östra Nylands Sång- och Musikförbund (ÖNSOMF), vars centralorganisation är Finlands Svenska Sång- och Musikförbund (FSSMF).

Om du vill delta i vår verksamhet, var modig och ta kontakt!

Lovisa kulturtjänster
Brandensteinsgatan 13
07900 Lovisa

tfn 0440 555 354
kulttuuri@loviisa.fi

Kapellmästare Johan Halmén, tfn 0440 555 362

Musikkapellet samarbetar också med Borgånejdens musikinstituts verksamhetsställe i Lovisa.