Musikinstitutet i Lovisa

Borgånejdens musikinstitut erbjuder grundundervisning enligt klassisk tradition och pop & jazz-tradition för barn, unga och vuxna.

Musikinstitutet är en regional läroanstalt för konst, och institutet har huvudsakliga verksamhetsställen i Borgå, Lovisa, Mäntsälä ja Sibbo.

Utöver grundundervisning i musik erbjuds bland annat musiklekskolor samt orkester-, kör, band- och blåsorkesterverksamhet.

Kontaktuppgifter:
Kanslist Jaana Ögård, tfn 019 520 2592
Biträdande rektor Johanna Lönnfors, tfn 040 489 9582
e-post: fornamn. efternamn@porvoo.fi
musiikkiopisto@porvoo.fi