Föreslå något som Lovisa behöver – staden förverkligar den populäraste idén med 20 000 euro

Lovisa stad prövar nu för första gången på deltagande budgetering, där invånarna på ett nytt sätt kan påverka det hur de gemensamma skattemedlen används. Till en början ber man att invånarna inlämnar förslag till hurdana projekt budgetmedlen på 20 000 euro kunde användas. Förslag kan inlämnas fram till 28.2.2023. Efter idéskedet bedömer sakkunniga hur genomförbara förslagen är. De förslag som man konstaterar att fyller de ställda kraven, publiceras senast i början av sommaren, då invånarna kan rösta på vilket projekt de vill att ska genomföras.

Kulturtjänsterna i Lovisa stads specialunderstöd för evenemang under Bostadsmässan

I Lovisa ordnas Bostadsmässa 7.7–6.8.2023. Vill du vara med och göra Lovisa bostadsmässommar och arrangera ett evenemang under mässan? Kulturtjänsterna i Lovisa stad delar enligt helhetsprövning evenemangunderstöd av olika storlek för evenemang som arrangeras under mässan. Målgrupperna för evenemangen är bostadsmässbesökarna och övriga turister samt Lovisabor. Syftet är att främja en positiv bild av staden som en skapande, trivsam och evenemangrik boendemiljö. Ansökningarna behandlas i den ordning de anlänt, men dock så att den sista ansökningsdagen är 30.4.2023. Understöd beviljas enligt hur långt budgetenlig finansiering räcker till.

Extra inkomster genom kortvarig uthyrning av lokaler – föreläsning på Rådhuset 19.1 och webbseminarium 25.1.2023

Cursor Oy/Visit Kotka-Hamina och Lovisa stad ordnar föreläsningar (på finska) med temat ”Extra inkomster till vardagen genom Airbnb – Så här omvandlar du oanvända lokaler från utgift till extra inkomster”. Föreläsningarna bjuder på information om och erfarenheter av kortvarig uthyrning av inkvarteringslokaler. Delta på plats i Rådhuset i Lovisa torsdag 19.1 klockan 18.00–19.30 eller i webbseminariet 25.1.2023 klockan 18.00–19.30.