Vaccinationer mot säsonginfluensa i november 2022 i Lovisa och Lappträsk

Vaccinationer mot säsonginfluensa startar 7.11.2022 i Lovisa och Lappträsk. Avgiftsfria vaccin mot säsonginfluensa erbjuds till alla personer som fyllt 65 år, barn mellan 6 månader och 6 år, gravida kvinnor, personer som ska inleda beväringstjänsten, personer som hör till riskgrupper på grund av sjukdom eller behandling samt närstående till personer med risk att insjukna allvarligt i influensa.

Höstmarknad på Lovisa torg tisdagen 4.10

Höstmarknad arrangeras på Lovisa torg tisdagen 4.10 klockan 7–16. Det ordnas gratis busstransporter till marknaden. Marknaden inverkar på områdets trafik och parkeringsarrangemang från och med kl. 4 på tisdag morgon. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser på marknadsdagen från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.

De gamlas vecka 2–9.10.2022 – Seniorveckan i Lovisa

De gamlas vecka firas i Lovisa 2.– 9.10. med temat Alla åldrars rätt – Tillsammans i naturen. Veckan bjuder på program på boendeenheterna och runtom i Lovisa. Måndag 3.10 klockan 12–14.30 blir det utedag vid Karlskronabulevardens park med Hemböle djurgård, plättar och korv. Vid seniorfesten i idrottshallen onsdag 5.10 klockan 14 bjuder OPE-trio förutom konsert också på dans och med kaffet serveras Lovisabakelser.

Fall av coronavirus i Det goda livets hus i Gråberg

I det goda livets hus i Lovisa stad, i enheten för serviceboende med heldygnsomsorg i Gråberg, har konstaterats fall av coronavirus i olika grupphem. För tillfället är antalet insjuknade mindre än tio. I enheten har införts besöksförbud som gäller till 2.10.2022.

Är du intresserad av att fungera som utevän?

Välkommen på skolning för utevänner 13.10.2022 klockan 9–12, Servicehuset Esplanad, Drottninggatan 7, Lovisa. Skolningen är avsedd för frivilliga som är intresserade av att vara utevän åt en senior.