Statistik och dokument

Allvarliga trafikolyckor är ofta summan av många olyckliga sammanträffanden. De årliga variationerna i olycksstatistiken i Lovisa är stora. Därför lönar det sig att se på statistiken flera år tillbaka.

Under de senaste åren har cirka 25 personer skadat sig och i genomsnitt lite under 2 personer avlidit i trafiken per år. Ungefär en fjärdedel av olyckorna i Lovisa sker på tätorternas gator, resten på landsvägar utanför tätorterna.

(klicka på bilden för att förstora den)

Den officiella olycksstatistiken grundar sig på de fall som kommer till polisens kännedom. Därför saknas en mängd singelolyckor för cyklister och mopedister som har lett till personskador.

Halkningsolyckor räknas inte till trafikolyckorna, men beroende på vinterns väderförhållanden drabbas många kommuninvånare. Det igen leder till betydande sjukvårdskostnader också för staden.

Unga råkar oftare illa ut, äldre skadar sig lättare

Lovisabor i olika åldrar råkar ut för olika slag av olyckor.

Unga moped- och bilförare är benägna att råka ut för olyckor, medan äldre är känsligare för följderna av olyckor, speciellt som fotgängare och cyklister.

Barnens trafiksäkerhet förorsakar oro, men till all lycka råkar barn sällan ut för trafikolyckor. I medeltal 2-3 barn per år skadar sig i olyckor i Lovisa, i regel i som passagerare i en personbil.

Material om trafiksäkerheten i Lovisa

Länkar till kartverktyget över olyckor (på finska)