Öppettider för Lovisa stads tjänster sommaren 2022

Stadens telefonväxel har öppet vardagar kl. 8–16, tfn 019 5551. Kundservicekontoret Lovinfo, Mariegatan 12 A, betjänar vardagar kl. 9–16 (stängt i juni-juli kl. 11–12), tfn 019 555 555. Stadskansliet, Drottninggatan 15 B, är stängt 4–31.7.2022. Förvaltningen för centralen för bildning och…

Öppna byar-dagen i Lovisa 11.6.2022

På Öppna byar-dagen 11.6.2022 blir det sommartorg i Sarvsalö, sommaröppning i Pippiboden i Pitkäpää samt fotoutställning i och byapromenad i Valkom. I Köpbacka ordnas bytalko för att bekämpa invasiva arter samt loppmarknad och plättar på skolgården.

Sätt stopp för vresros, blomsterlupin och andra invasiva arter

Sommaren står för dörren och den digraste blomningstiden börjar. Just nu är det samtidigt den rätta tiden att avlägsna skadliga främmande arter, såsom jättebalsamin, vresros, lupin och jättelokor från gårdar och trädgårdar. Laster på mindre än två kubik invasiva arter från hushåll tas emot avgiftsfritt på Rosk’n Rolls samtliga avfallsstationer.

Webbkonserter till AUF-kommunerna

AUF-ensemblernas, det vill säga Avanti!:s, UMO:s och FiBO:s vårhälsning går av stapeln i form av en digivecka 30.5–5.6. Kommuninvånarna i östra Nyland inbjuds till tre konserter av olika slag.
Samtidigt gläder vi oss över kommande liveuppträdanden som vi igen kan börja genomföra.

Vi önskar er varmt välkommna till att lyssna på fantastisk musik!

Kompostera trädgårdsavfall på din egen gård eller för det till avfallsstationen – det är förbjudet att föra trädgårdsavfall till skogen eller parkområden

Till våren hör att snygga upp och kratta gårdar. Tyvärr för många hemträdgårdsmästare ris och annat krattningsavfall till den närmaste skogen eller stadens eller kommunens mark. Det är emellertid förbjudet och orsakar bland annat spridning av skadliga främmande arter, övergödning, igentäppning av diken och estetisk olägenhet. Den som för trädgårdsavfall till någon annans mark gör sig även skyldig till att bryta mot nedskräpningsförbudet i avfallslagen samt till besittningsintrång i den andras fastighet enligt strafflagen.