Lovisa stad önskar allt effektivare främja Lovisabornas sysselsättning

Näringslivs- och infrastrukturnämnden i Lovisa stad beslutade 16.2.2023 följande under sitt sammanträde:
Lovisa stad önskar främja effektivare och mer omfattande än tidigare sysselsättningen av Lovisabor. Villkoren för beviljande av Lovisatillägget har uppdaterats till att bättre motsvara Lovisabornas sysselsättning. Lovisatillägget gjordes mer omfattande till att även beröra läroavtal, med ett läroavtalsspecifikt matchningstillägg.

Våren närmar sig, snart öppnar sommarrestaurangerna sina terrasser och musik spelas utomhus. Det väntas bli en speciellt livlig sommarsäsong för Lovisa

Miljövårdsbyrån påminner restaurangerna och övriga som ordnar evenemang om att en bulleranmälan behöver göras för de kvällar då musik spelas utomhus lite senare på kvällen. Liksom tidigare ska anmälan göras i god tid senast 30 dagar innan. Så nu börjar det bli dags att se till att orkesterlistan är i skick och lämna in bulleranmälan till miljövårdsbyrån. Då hinner miljövårdsmyndigheten fatta beslut i tid innan de första tillställningarna ordnas.

Hur ser framtida Lovisa ut ur perspektivet för hållbar utveckling och grön infrastruktur?

Centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa stad ordnar ett informations- och utbildningsmöte om grön infrastruktur 18.4.2023 klockan 16.30–18.30 på Societetshuset.

Grön infrastruktur ökar stadsområdenas klimattålighet och hjälper städerna att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringarna ställer. Grön infrastruktur omfattar såväl områden i naturtillstånd, såsom skogar och bäckar, som byggda grönområden, såsom parker, gröna tak och dagvattenkonstruktioner.

Aprilmarknad på Lovisa torg tisdag 4.4.2023

Lovisa stad arrangerar aprilmarknad tisdag 4.4 klockan 7–16 på Lovisa torg. Torgförsäljarna kan köpa marknadsplatser till marknaden från och med klockan 6.30 i Forums andra våning (Brandensteinsgatan 13). Platserna säljs i den ordning som försäljarna kommer till Forum.
Förutom torget innefattar marknadsområdet parkeringsplatserna vid torget och de delar av Brandensteinsgatan som är invid torget. På grund av marknaden är långvarig parkering på torgets parkeringsplatser förbjuden fr.o.m. måndagen 3.4. klockan 22. Man kan alltså inte ha sin bil parkerad på torgparkering under natten. Marknadsarrangemangen stänger gatorna redan tidigt på tisdagsmorgonen cirka klockan 4. De avstängda gatorna öppnas för trafik två timmar efter att marknaden har stängts, ca klockan 18. Den ersättande busshållplatsen för trafiken till Valkom finns på Sibeliusgatan.

Lovisa stad ordnar marknadsbusstransporter till Lovisa torg.

Lovisa stad vill stöda föreningar i att skydda miljön – Understöd kan sökas nu!

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad beviljar registrerade föreningar understöd för miljöskyddande utvecklingsobjekt. Syftet med stödet är att hjälpa så många föreningar som möjligt i att genomföra och utveckla miljöskyddsverksamhet. Det kan till exempel handla om att dela med sig av information om miljöns eller närnaturens mångfald – föreläsningar, forskning om miljön eller till exempel om att bygga en blomsterträdgård för pollinerare. Man måste också ta hand om vattendragen, så understöd kan sökas till exempel för restaurering av en sjö. Man kan få understöd till exempel för utrotningstalko av skadliga främmande arter. (I bilden)