Nytt höjdsystem och kartmaterial som omfattar hela kommunen

Lovisa går över till höjdsystemet N2000 sista veckan i februari 2021. Höjdsystemet N2000 är det första enhetliga höjdsystemet som omfattar hela staden. Ändringen återspeglas i de nya detaljplanerna och i kartorna i stadens karttjänst. Det nya höjdsystemet påverkar bland annat byggverksamhet. Det är en bra idé att ta hänsyn till ändringen i höjdsystemet i all verksamhet där man utnyttjar information om terränghöjd.

Hur permitteringen av stadens personal inverkar på stadens tjänster under hösten 2020

Som en del av programmet för balanseringen av ekonomin som utarbetats för Lovisa stad för 2020–2022 och stadsfullmäktige godkände 9.7.2020 kommer stadens personal att permitteras för två veckor under hösten 2020 och våren 2021. Permitteringarna gäller inte dem som arbetar med vård dygnet runt och antalet oavlönade dagar för de anställda som på grund av coronakrisen hade arbetsavbrott på våren kommer att dras av från permitteringsdagarna.