Småbarnspedagogiken och utbildningen informerar om coronaviruset 2.3.2020

En beredskap för en spridning av coronaviruset är aktuell inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Det här kan väcka frågor också i skolor och daghem. Småbarnspedagogiken och utbildningen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.