Anvisningar för havsöversvämningar i Lovisa och översvämningskartan för Lovisa å

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg år 2012 Lovisa kustområde till ett område med betydande översvämningsrisk. Grunden för utnämningen var de översvämningsutsatta byggnaderna vid Lovisaviken, kommunens infrastruktur, de offentliga byggnaderna, Valko hamnområde och Lovisa kärnkraftverk.

Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska en plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för områden som utsetts till områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsanvisningen som fastställts som en åtgärd i riskhanteringsplanen för Lovisa kustområde 2016–2021 färdigställdes i juni 2020.

Lovisa stad meddelar: Beredskap på grund av coronavirus

Lovisa stad förbereder sig på grund av situationen med coronavirus enligt instruktioner och påbud av Finlands regering och THL (13.3.2020). De som återvänder från områden med risk för smitta som för tillfället inbegriper hela Europa, skall enligt instruktionen komma överens med sin arbetsgivare om frånvaro och när de kan återvända på jobb.

Småbarnspedagogiken och utbildningen informerar om coronaviruset 2.3.2020

En beredskap för en spridning av coronaviruset är aktuell inom småbarnspedagogiken och utbildningen. Det här kan väcka frågor också i skolor och daghem. Småbarnspedagogiken och utbildningen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.