Anvisningar för havsöversvämningar i Lovisa och översvämningskartan för Lovisa å har färdigställts

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg år 2012 Lovisa kustområde till ett område med betydande översvämningsrisk. Grunden för utnämningen var de översvämningsutsatta byggnaderna vid Lovisaviken, kommunens infrastruktur, de offentliga byggnaderna, Valko hamnområde och Lovisa kärnkraftverk. Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska en plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för områden som utsetts till områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsanvisningen som fastställts som en åtgärd i riskhanteringsplanen för Lovisa kustområde 2016–2021 har färdigställts.

Anvisningar för havsöversvämningar i Lovisa och översvämningskartan för Lovisa å

Jord- och skogsbruksministeriet utsåg år 2012 Lovisa kustområde till ett område med betydande översvämningsrisk. Grunden för utnämningen var de översvämningsutsatta byggnaderna vid Lovisaviken, kommunens infrastruktur, de offentliga byggnaderna, Valko hamnområde och Lovisa kärnkraftverk.

Enligt lagen om hantering av översvämningsrisker ska en plan för hantering av översvämningsrisker utarbetas för områden som utsetts till områden med betydande översvämningsrisk. Översvämningsanvisningen som fastställts som en åtgärd i riskhanteringsplanen för Lovisa kustområde 2016–2021 färdigställdes i juni 2020.