Detaljplan och ändring av detaljplanen, Bryggeribackens närområden

Detaljplan och ändring av detaljplanen, stadsdelar 1 Norrtull, 2 Östertull och 6 Nystaden, Bryggeribackens närområden (område för solenergi)

Planområdet finns i närheten av Bryggeribacken och det avgränsar mot Lovisaån i öster, mot Omfartsvägen riksväg 7 i norr och mot gamla industriområdet i sydväst.  Ändringen av detaljplan berör delar av fastigheterna 434-405-1-33, 434-401-6-69, samt en del av 434-401-2-8.

Klaus Seppänen
planerare

 

Program för deltagande och bedömning till påseende 20.1-20.2.2023

Program för deltagande och bedömning.pdf